Confèrencia-Debat
Miércoles 3/4 de 2019   19.00

(Ciutat Vella)
Entrada libre

XXV Jornades de debat Immigració, Diversitat i Democràcia
Conferència CIE: Frontera interior. Víctimes de tracta d’éssers humans, menors i refugiats, a càrrec de Pilar Serrano Sánchez, advocada Sojcie; Carmen Cabrera Martínez, advocada Sojcie; Celia Garzón Tomás, advocada Sojcie. Presenta i modera: Papa Diégane Faye, doctor en Llengües i Literatura Asociación Intercultural Candombe.

Ciutat Vella