Música
Viernes 25/10 de 2019   19.30

(Ciutat Vella)
Entrada libre

Concert de guitarra, Carlos Bonell.
Obres de K. Mertz, N. Paganini, L. Legnani, E. Granados, A. Piazzolla, J. Cardoso, L. Brouwer, A. Rodríguez.

Ciutat Vella