Confèrencia-Debat
Martes 3/8 de 2021
C.C. Xàtiva
Xàtiva (Zona + Alla…)

Aquest curs d’estiu es compon de conferències en el matí i visites guiades en la vesprada. Enguany el tema central és el “Trienni Liberal (1820-1823) i la capitalitat de de Xàtiva”. Comptant amb ponents especialistes en els temes que
desenvoluparan. En el transcurs d’aquestes, es realitzarà un homenatge al cronista oficial de Xàtiva, Agustí Ventura Conejero, en agraïment als seus mes de 40 anys de treballs i esforços per a conéixer i divulgar la història de la ciutat.
La participació d’assistents estarà limitada a causa de les circumstàncies pandèmiques. Per això, si aquesta interessat a assistir formalitze la seua inscripció com més de pressa millor ja que se seleccionaran els assistents per ordre d’arribada de la seua inscripció.

C.C. Xàtiva Zona + Alla…

Carrer Montcada, 9A
46800 Xàtiva