Confèrencia-Debat
Viernes 3/11 de 2017
EASD
Valencia (Ciutat Vella)

L’EASD Escola d’Art i Superior de Disseny de València, CREARI Grup de Recerca en Pedagogies Culturals (GIUV2013-103) i l’Institut de Creativitat i Innovacions Educatives de la Universitat de València, promouen aquestes Jornades que consoliden els treballs realitzats per la nostra universitat en els darrers anys en relació a la investigació en Educació Artística.

Ens anima l’interès per renovar les possibilitats que aporta la investigació i l’ensenyament del Disseny als entorns d’aprenentatge, plantejant la possibilitat de generar moments propicis per difondre el coneixement del disseny, especialment a l’àmbit educatiu. Volem generar un espai de reflexió sense perdre de vista l’esperit de col·laboració i la implicació presencial dels assistents. Hi ha prevista la participació de rellevants investigadors universitaris i dissenyadores de prestigi, responsables institucionals, docents, i totes aquelles persones que tant des de la perspectiva educativa com des de la universitat, els diferents nivells educatius i el món de l’empresa, estan interessades en analitzar la situació actual de la investigació i l’educació en disseny.

Es tracta d’una proposta molt innovadora, ja que no s’havia abordat prèviament. El que volem és integrar els conceptes d’investigació i educació en l’àmbit del Disseny, per tal de revisar el que s’ha fet fins ara en aquesta matèria, i sobretot gestionar propostes de futur. L’èxit d’anteriors convocatòries organitzades per l’Institut de Creativitat i Innovacions Educatives, aquest nou encontre acadèmic.

Les VIII Jornades Internacionals d’Investigació en Educació Artística “Investigar i educar en Disseny” estan plantejades des de la perspectiva de l’Horitzó 2020 (H2020), el nou Programa Marc de la Comissió Europea per a la recerca i la innovació, ja que es tracta d’una activitat basada completament en l’interès per la Innovació, una iniciativa pensada per assegurar la competitivitat d’Europa a nivell global. Com que unim a representants de la societat civil, del món de l’empresa i del món acadèmic, plantegem l’excel·lència científica, impulsant la recerca de primer nivell. També constitueix un repte social, ja que fa front al repte d’una societat cada cop més envellida. Estimulem la participació internacional potenciant-la a través d’una nova estratègia que permetrà un enfocament ampli, trencant qualsevol barrera de cara a la creació d’un àmbit real per al coneixement, la recerca i la innovació.

EASD Ciutat Vella

Pl. Viriato, s/n
46001 Valencia