Altres
Miércoles 17/10 de 2018   18.00
OCCC
Valencia (Ciutat Vella)

L’obra de Monique Bastiaans s’elabora amb l’accent posat en el Éland, en l’energia vital, des d’un territori en el qual es troben el lúdic i el reflexiu. Les seues instal·lacions monumentals i intervencions efímeres introdueixen elements sorprenents en espais públics i privats, establint una relació tan intensa que els mimetitza. Amb un llenguatge poètic construeix al·legories sensorials per propiciar un ambient envoltant que provoque la interacció amb el públic i desperte una mirada que ens obliga a qüestionar la nostra percepció quotidiana.

OCCC Ciutat Vella

Sant Ferran, 12
46001 Valencia