Angel Masip Two and a half minutes to midnight (2)
Exposicions
Viernes 15/9 de 2017   20.00
Centre del Carme
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

El projecte de Ángel Masip crea una ficció per a comprendre el que la realitat de vegades, amb el seu excés de veracitat, no aconseguix explicar: quines són les possibilitats d’elaborar una arqueologia de la societat del present? I com la ruptura amb els paradigmes d’una herència cultural en crisi, ens fan pensar en un futur des de les ruïnes del present. Desbordant les fronteres de l’espai formal de l’exposició Masip fa una volta de femella a la museografia tradicional i crea una instal•lació / artefacte de 17 metres que travessa els murs de la sala d’exposicions. Este artefacte mostra, a manera de museu apocalíptic, les restes de la nostra civilització.

En l’exposició els elements pròpiament expositius es presenten de forma alterada, deixant nues les parets i sense il•luminació vertical. Els objectes es presenten en una vitrina molt personal on hi ha peces que no estan o es troben amagades. El valor de l’estètic es posa en dubte quan les obres d’art se substituïxen per objectes de rebuig o plantes seques. Segons l’artista “es tracta d’una desconstrucció de la nostra cultura per a analitzar com construïm la nostra història”. Masip hi ha assenyalat que “açò es pot vincular també a un altre concepte i és com percebem la naturalesa, què és el natural o artificiós”.

Una de les característiques més recognoscibles en l’obra de l’artista alacantí és el seu interés per aquells llocs que ell denomina “intersticials”, en els afores de la ciutat: descampats, ruïnes. “Llocs on eixa part de nosaltres es descontrola i apareix tot allò que rebutgem, peces que estan per davall en la nostra escala de valors, què passaria si en el futur eixos objectes foren els que ens representen com a civilització?” ha explicat. Des del punt de vista del comissari “l’obra de Masip es construïx a partir de l’espai i en la relació entre el paisatge i la condició humana. Per al projecte de Reinventar el possible / Accionar l’imaginable, la seua obra suposava un nou desafiament”.

Centre del Carme Ciutat Vella

Calle Museu, 2
46003 Valencia