Confèrencia-Debat
Jueves 17/5 de 2018   19.00

(Ciutat Vella)

Transitar espais és una iniciativa, que a partir de la memòria oral i mitjançant diferents dispositius, s’acosta a les trajectòries i pràctiques del poble gitano a València, sovint ignorades o desconegudes a la vegada que fortament estigmatitzades. Aquesta primera fase de treball està centrada especialment en les formes d’habitar de la comunitat gitana, les operacions de reallotjament i les primeres experiències d’associacionisme. Així mateix, s’indaga bàsicament en el període comprés entre la riuà de l’any 57 i la universalització dels serveis públics, a l’inici dels anys 80, per les conseqüències que ambdues fites van tindre. La proposta gira principalment al voltant de la creació d’un arxiu audiovisual de memòria oral que recull els relats i els testimonis del poble gitano a la ciutat. Ara bé, al mateix temps, s’aposta per la utilització i combinació de diferents formats per a l’elaboració i difusió de l’arxiu, com ara els itineraris pels barris o les converses i xerrades sobre la qüestió. En aquest marc, Transitar espais és un intent de desafiar els relats dominants sobre la nostra ciutat, ampliant i posant al centre les històries subalternes i perifèriques del Cap i casal.

Més informació: Tel. 96 192 26 44 / 96 315 20 24
E-mail: didacticacmcv@gva.es

Ciutat Vella