Confèrencia-Debat
Lunes 11/2 de 2019   19.00

(Ciutat Vella)

Taller de lectura històric-filosòfic ‘El neoliberalisme com a forma de vida’.
Dirigit per Dolores Sánchez Durá i Maite Larrauri Gómez, que aporten una perspectiva creuada entre la Filosofia i la Història.

Organitza: Seminari de Dones Grans.
Curs amb matrícula.
https://www.seminariodemujeresgrandes.com/

Ciutat Vella