Confèrencia-Debat
Miércoles 12/12 de 2018   19.00
Casa de la Dona
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

La situació de desigualtat que hi viuen les dones treballadores de la llar i les cures, en comparació amb altres sector laborals fan notar el classisme, discriminació i racisme institucional al que dia darrere dia s’enfronten més de 630.000 dones (tenint en compte que més del 30% ho fa dins de l’economia submergida).

Casa de la Dona Ciutat Vella

Buenos Aires, 13
46006 Valencia