Confèrencia-Debat
Miércoles 10/2 de 2016   19.30

(Ciutat Vella)
Entrada libre

Ciutat Vella