Confèrencia-Debat
Jueves 18/2 de 2016   19.00

(Ciutat Vella)
Entrada libre

Ciutat Vella