Presentació de llibre/disc
Martes 3/10 de 2017   19.00

(Ciutat Vella)
Entrada libre

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació presentarà el dimarts, 3 d’octubre, a les 19 hores, el llibre Renovació i innovació educativa en les escoles laiques i republicanes valencianes (1900-1939), de Wilson Ferrús. La presentació se realitzarà a l’Aula Magna de la Universitat de València (carrer Universitat, 2) i en ella participaran, junt a l’autor, Albert Girona (secretari autonòmic de Cultura i autor del pròleg), Maria del Carmen Agulló (professora d’Història de l’Educació de la Universitat de València) i Vicent Flor (director del Magnànim). El treball de Ferrús, ja disponible a les llibreries, s’ha publicat dins de la col·lecció Estudis Comarcals, dirigida per Manel Pastor.

Una model educatiu modern i innovador
La creació d’escoles laiques i republicanes al llarg de tots els districtes de València com a alternativa al sistema educatiu de la Restauració, autoritari, elitista i clerical, va ser un dels objectius del blasquisme, força política fonamental en el panorama polític valencià en el primer terç del segle XX. Les escoles laiques practicaren molts dels ideals i propostes educatives de la Institución Libre de Enseñanza, els moviments pedagògics de l’Escola Nova i del racionalisme i serviren de base per a plantejar la revolució en l’ensenyament que els governs de la conjunció republicana i socialista intentaran portar a terme a partir de 1931.
Amb el seu llibre, Ferrús reconstrueix al detall el mapa d’aquelles escoles al llarg de tota la ciutat i, per damunt de tot, reivindica el paper fonamental dels mestres que les feren possible. El model d’aquelles escoles era una ensenyança laica i racional, activa i arrelada al medi, on conviuen xiquets i xiquetes i que pretén formar ciutadans, no súbdits, solidaris, autònoms, crítics lliures i actius. En definitiva, un model educatiu modern i innovador que serà combatut amb ferocitat pel catolicisme més conservador, però que contribuirà sens dubte al triomf dels ideals republicans.

Estudiós de l’educació durant la II República
Wilson Ferrús Peris (Catarroja, 1963) és diplomat en Magisteri i llicenciat en Filosofia i Ciències Socials per la Universitat de València. Professor de Llengua i Literatura a la Facultat de Magisteri de València i a l’IES d’Albal, ha centrat el seu camp d’investigació en l’estudi de l’educació durant la II República i la repressió exercida posteriorment pel franquisme contra el magisteri. Ha publicat també Mestres de la República a l’Horta Sud. Il·lusions trencades, vides partides (2014) i Mestres i escoles a l’Horta Sud (1936-1939). Perspectiva històrica i anàlisi quantitativa (2015).

Ciutat Vella