Confèrencia-Debat
Jueves 15/2 de 2018   19.00

(Ciutat Vella)
Entrada libre

Ciutat Vella