Música
Martes 2/7 de 2019   19.30

(Ciutat Vella)
Entrada libre

A càrrec de Blanca Asturiano, piano i Mireia Marí, soprano.
Obres de F.P. Tosti, E. Curtis, J. Rodrígo, Obradors, E. Granados, J. Turina, X. Montsalvatge.

Ciutat Vella