Confèrencia-Debat
Viernes 1/12 de 2017
Facultat de Filologia
Valencia (Universitats)

El pròxim 1 de desembre la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València acollirà la jornada “Promocionar la lectura i vendre llibres a través dels mitjans socials: web, xarxes socials, blogs, tràilers de lectura i fòrums”. Es tracta d’un seminari dirigit a docents de totes les etapes educatives, així com a bibliotecaris, editors, llibreters, escriptors i altres persones interessades en el món del llibre i la lectura que organitza la Generalitat Valenciana i el grup de recerca ERI-Lectura de la Universitat de València.

L’objectiu de la jornada és compartir experiències per a fomentar la lectura utilitzant els mitjans socials que ofereix Internet, i arrancarà amb la ponència “Mesurant l’èxit de la biblioteca en els mitjans socials”, a càrrec de Nieves González (Universitat de Sevilla), per a continuar amb la xarrada “El tràiler de lectura per a la venda i la promoció de la lectura”, de la mà de Rosa Tabernero (Universitat de Saragossa). Posteriorment, Anna Esteve (Universitat d’Alacant) i Virginia Calvo (Universitat de Saragossa) oferiran una conferència titulada “Els blogs que parlen de lectura”; mentre que M. Àngels Francés (Universitat d’Alacant) centrarà la seua intervenció en l’ús de Twitter per a promocionar la lectura; i Josep Maria Baldaquí (Universitat d’Alacant) donarà la xarrada “Les biblioteques i els clubs de lectura”. Finalment, Gemma Lluch (Universiat de València) i Dari Escandell (Universitat d’Alacant) participaran amb la ponència “La web editorial com a eina de venda”.

Així mateix, durant el seminari es presentaran els primers resultats del projecte de recerca “Els espais virtuals per a la promoció del llibre i la lectura. Formulació d’indicadors per a avaluar la seua qualitat i efectivitat”. Aquest programa, desenvolupat pel grup de la Universitat de València ERI-Lectura, cerca donar respostes als canvis que Internet està provocant en la promoció de la lectura i en la recomanació de llibres i compta amb el suport de l’Observatori de la Lectura i el Llibre, entre altres entitats col·laboradores.

L’ERI Lectura és una estructura de recerca creada en la Universitat de València per a promoure la recerca en lectura i difondre els resultats de recerca dels grups que la componen. Està formada per investigadors de reconegut prestigi internacional de les universitats de València, Salamanca, Oviedo, País Basc, Zaragoza i Barcelona. L’ERI Lectura ha desenvolupat productes tecnològics per a investigar, avaluar i millorar la competència lectora. L’ERI Lectura combina recerca de laboratori amb instrumental sofisticat d’anàlisi de processos lectors i recerca aplicada en situacions habituals de lectura. Les línies de recerca destacades són les següents: processos de lectura en idiomes alfabètics i no-alfabètics; lectura en persones amb discapacitats; dislèxia; neuropsicologia de la lectura; lectura en entorns tecnològics; promoció de la lectura des de la web 2.0; ensenyament de la competència lectora; literatura, lectura i escriptura; i comprensió lectora i discapacitat intel·lectual i auditiva.

L’ERI promou un programa de doctorat en Lectura i Comprensió en les universitats de Salamanca, Oviedo i València. L’ERI col·labora amb institucions, organismes i empreses dedicades a la lectura.

Facultat de Filologia Universitats

Av. de Blasco Ibáñez, 32
46010 Valencia