Confèrencia-Debat
Lunes 2/10 de 2017   19.00

(Ciutat Vella)
Entrada libre

Ciutat Vella