agenda-urbana-prietas-las-filas
Exposicions
Miércoles 19/9 de 2018   20.00
Museu Valencià d'Etnologia
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

Des de la fi de la Guerra Civil, en abril del 1939, fins a la seua mort el 20 de novembre de 1975, el Caudillo va dirigir un règim totalitari de caire nacionalcatolicista que, malgrat patir les seues crisis internes, va mantindré la seua essència antidemocràtica fins al final. Aquesta herència històrica de dècades de franquisme ha configurat una societat i una democràcia certament singular a Espanya. Generacions d’espanyols i espanyoles van nàixer i viure en dictadura, sense conéixer altra cosa que no fora el règim autoritari ultranacionalista i repressiu del Generalísimo. En la actualitat, després d’un període de transició i de la proclamació de la democràcia en 1978, vivim un moment on els nous valors i principis ciutadans, així com els nous marcs legislatius afavoreixen el debat públic per a abordar l’origen, el desenvolupament i les conseqüències del Franquisme en la idiosincràsia de l’Espanya actual.

Mitjançant de Prietas las filas s’aborda el franquisme com a règim polític i com ideologia, amb la intenció d’analitzar els mecanismes d’adoctrinament, la política de propaganda i la construcció d’un sentiment i una memòria nacional nova, basada en els tres pilars del règim: la Falange, l’exèrcit i la religió. Els protagonistes de la exposició són els objectes que ens permeten analitzar l’omnipresència dels símbols i les consignes d’un règim totalitari en la vida quotidiana, en l’educació a les escoles, en els rols de gènere i en els escenaris privats i públics. La cultura material del franquisme és un exemple paradigmàtic de les polítiques d’adoctrinament, censura i repressió que caracteritzaren la gran maquinària del règim militar de l’època. L’objectiu principal de l’exposició és oferir una visió didàctica i transversal de la cultura material del franquisme per a donar a conéixer, especialment a les generacions que ja han nascut en democràcia, els mecanismes que va posar en marxa la dictadura per a reescriure la història del nostre passat més recent i per a legitimar-se.

Museu Valencià d'Etnologia Ciutat Vella

Corona, 36
46003 Valencia