Confèrencia-Debat
Martes 17/12 de 2019   19.00
OCCC
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

Saps quin són els drets com a valencianoparlant?
Què podem fer quan ens discriminen per parlar en la nostra llengua?

Presenta Toni Gisbert, secretari d’ACPV.
Intervenen:
Alfons Esteve, cap del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València i autor de la Guia dels Drets Lingüístics.
Katia Uchán Gutiérrez, responsable de l’Oficina dels Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana.
Lorena Fababú i Mònica Richart, testimonis de discriminació lingüística.

OCCC Ciutat Vella

Sant Ferran, 12
46001 Valencia