Confèrencia-Debat
Miércoles 13/1 de 2016   19.00
OCCC
Valencia (Extramurs)
0€

Premis Nobel 2015: Economia

Premi Nobel d’Economia 2015 atorgat a
Angus Deaton
“per la seua anàlisi del consum, la pobresa i el benestar”.

Demanda, pobresa i desigualtat
Angus Deaton, nascut a Escòcia i educat a Cambridge, és actualment professor a la Universitat de Princenton (Estats Units). Els seus primers treballs es van centrar en l’anàlisi de les pautes de consum dels individus. A la fi dels vuitanta publica tres treballs sobre el que podríem anomenar un “sistema gairebé ideal de demanda”, que va suposar una fita dins el camp econòmic. En els anys noranta la seua investigació es va centrar en demostrar com l’anàlisi de dades individuals és cabdal per estudiar les conductes macroeconòmiques. En les seues investigacions més recents, Deaton es planteja com mesurar i analitzar el benestar i la pobresa i com aquesta anàlisi pot aportar punts de vista i explicar situacions que abans ni tan sols es podien considerar.

Conferència a càrrec de Dulce Contreras
Departament d’Anàlisi Econòmica, Universitat de València
Dulce Contreras és Catedrática de del Departament d’Anàlisi Econòmica de la Universitat de València des de 1992, Departament del qual ha estat directora en diverses ocasions. També ha estat membre de l’Equip Rectoral, la Fundació General, el Consell de Govern i la Junta Consultiva de la UV, així com de diverses agències d’avaluació universitària i de la recerca. Ha organitzat diversos cursos sobre economia en la Universitat d’Estiu de Gandia.

 

OCCC Extramurs

Sant Ferran, 12
46001 Valencia