Confèrencia-Debat
Jueves 20/12 de 2018   10.00
Facultat de Geografia i Història
Valencia (Universitats)

Facultat de Geografia i Història Universitats

Blasco Ibáñez, 28
46010 Valencia