Confèrencia-Debat
Jueves 15/11 de 2018   11.30
Facultat de Geografia i Història
Valencia (Universitats)

Facultat de Geografia i Història Universitats

Blasco Ibáñez, 28
46010 Valencia