Confèrencia-Debat
Martes 19/11 de 2019   17.00
Facultat de Geografia i Història
Valencia (Universitats)

Dimarts, 19 de novembre de 2019
QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ ARTÍSTICA? NOVES MANERES D’ENTENDRE L’ESPAI A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓ I LES PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES
(Proposta de Lucas Sáez González)
Sala de Juntes, Facultat de Geografia i Història, av. de Blasco Ibáñez, 28, València.
17:00 Xarrada col·loqui. Part teòrica: dinàmica presentació. Introducció històrica – context de la mediació | Tomás Hernández Espinalt i Patricia Miró Chordá, mediadors culturals.
18:00 Part pràctica: realització d’un exercici amb els mediadors. Conclusions. | Lucas Sáez González, coordinació.

Facultat de Geografia i Història Universitats

Blasco Ibáñez, 28
46010 Valencia