Confèrencia-Debat
Viernes 13/12 de 2019   19.00
Ca Revolta
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

Participen: Mónica Ibáñez i Emili Piera de l’associació parlant del projecte i de el seu caràcter opac, d’on naixen les crítiques del col·lectiu.

Alfredo (El Rogle) Aprofundirà en alguns aspectes de la crítica al projecte urbanístic apuntant contradiccions del PAI respecte a recomanacions i ordenances europees, estatals, autonòmiques i municipals. Ens situarà al Parc Central dins d’un context general d’inèrcia urbanística expansiva i especulativa en el territori Valencià (posant exemple d’uns altres PAIS [recalcar Malilla], ZAl, ampliació de carreteres…) i emmarcarà la lluita del Parc Central dins d’un context de lluita en defensa del territori (Entrebarris, Per l’Horta…)
J. Ramón Ferrandis focalitzarà en el projecte ferroviari. Primer ho exposarà de manera comprensible, després realitza crítiques a la proposta i al seu cost. També ens parlarà de possibles projectes ferroviaris alternatius (coordinar-se amb Joan Olmos).
Joan Olmos, ens explicarà les possibles alternatives urbanístiques i ferroviàries al projecte que resultarien preferibles, viables i més democràtiques.

Ca Revolta Ciutat Vella

Santa Teresa, 10
46001 Valencia