OPI_no es país para negras
Escénicas
Miércoles 20/2 de 2019   19.00
Facultat de Filologia
Valencia (Universitats)
Entrada libre

Des del convenciment de la riquesa de la diversitat de totes i cadascuna de les persones que formen part de la comunitat universitària, la Universitat de València aposta pel reconeixement, el respecte i la revalorització de les diferències que ens fan úniques. En aquest sentit, d’acord amb la legislació vigent i atenent a la responsabilitat social com a institució pública d’ensenyament superior, la Universitat de València ha engegat una iniciativa per la igualtat en la diversitat en sentit ampli, que inclou la diversitat afectivosexual, familiar i de gènere, l’etnicocultural i la religiosa. Aquest projecte, que impulsa el Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, s’anomena diversitats, amb minúscula i en plural, amb la intenció de trencar amb la norma i la jerarquia i convidar a la pluralitat. Amb el compromís que el reconeixement de la diversitat constituïsca una aposta ferma i una prioritat per a la Universitat de València, s’ha subscrit un conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència i de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per al foment d’activitats de formació, recerca, divulgació i sensibilització en matèria d’igualtat en la diversitat en la comunitat universitària.

No es país para negras
L’obra, escrita en primera persona, presenta la vida de l’actriu, Silvia Albert Sopale, i ens convida a reflexionar sobre temes com el racisme, la sexualitat de la dona negra i la construcció de la identitat.

Facultat de Filologia Universitats

Av. de Blasco Ibáñez, 32
46010 Valencia