Escénicas
Sábado 5/5 de 2018   20.00
TAC Catarroja
Catarroja (Zona + Alla…)
5/18€

En ‘Esto no es la casa de Bernarda Alba’ ens trobem davant la cerca d’un discurs feminista radical, és a dir, que intenta viatjar a l’arrel: en posar en boca d’homes actors i ballarins les paraules de Lorca (en nombroses ocasions els seus personatges manifesten el desig de ser homes per a poder gaudir de llibertat) s’evidencia la fragilitat de la dona davant la visió dominant de l’ordre heteropatriarcal i la seua gestió del món a través de la por.

TAC Catarroja Zona + Alla…

Excelentísima Diputació, 16
46470 Catarroja