Confèrencia-Debat
Lunes 4/2 de 2019   19.00

(Ciutat Vella)
Entrada libre

Taller de lectura històric-filosòfic ‘El neoliberalisme com a forma de vida‘.

Dirigit per Dolores Sánchez Durá i Maite Larrauri Gómez, que aporten una perspectiva creuada entre la Filosofia i

la Història.

Ciutat Vella