Confèrencia-Debat
Sábado 10/11 de 2018   09.30
MuVIM
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

XXIII Fòrum de la Fundació Hugo Zárate, referit enguany a les fronteres, la migració i el refugi. Conferència d’Ángeles Solanes, Catedràtica de Filosofia del Dret de la Universitat de València (UV) i a continuació col·loqui amb el títol «Al otro lado de la frontera. Experiencias de migración y refugio», moderat per Albert Mora Castro, Doctor i professor del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la UV.
En societats travessades per la mobilitat humana en totes les seues formes, la idea de frontera adquireix un protagonisme cada vegada major. No es tracta únicament de murs que físicament diferencien entre els qui estan dins o fora, sinó també de aquells que es construeixen a l’empara de la fragmentació de valors comuns compartits que porten a negar drets i del reforçament d’identitats que es presenten interessadament com a perilloses. En aquest context, és la frontera un instrument necessari? és compatible en la seua configuració actual amb els drets humans?, o en realitat, en la frontera la por no és més que l’excusa per a la pretesa legitimació de la violència?

MuVIM Ciutat Vella

Quevedo, 10
46001 Valencia