Confèrencia-Debat
Viernes 22/3 de 2019   19.30
OCCC
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

Cicle de conferències “Pulsos de nuestra época”

La teràpia és una pràctica de l’escolta, implicant sempre la suggestió. Amb la tecnologia moderna, fins i tot es pot dur a terme a distància: la presència dels cossos no és indispensable per a una escolta empàtica o autoritària. La psicoanàlisi opera d’una altra manera. En la cura psicoanalítica cal la presència viva dels protagonistes per tractar el que escapa als poders de la paraula i dels seus enunciats. Aquest enfocament és imprescindible per arribar a l’arrel corporal del símptoma, que organitza avui dia la major part dels sofriments contemporanis. Els reptes terapèutics són també polítics: es tracta d’obtenir efectes més perdurables i alhora més eficaços que els d’un abordatge psicoterapèutic. No obstant això, un treball d’aquest tipus no és fàcil: exigeix una certa ètica i un desig peculiar perquè el practicant no caiga en la fàcil temptació psicoterapèutica, tan gratificant i molt més confortable.

OCCC Ciutat Vella

Sant Ferran, 12
46001 Valencia