Música
Viernes 15/9 de 2017   19.00

(Ciutat Vella)
Entrada libre

Ciutat Vella