Presentació de llibre/disc
Sábado 20/2 de 2016   12.00
Petit Atelier d'Arts
Valencia (Extramurs)
Entrada libre

Petit Atelier d'Arts Extramurs

Gran Vía Fernando el Católico, 49
46008 Valencia