Presentació de llibre/disc
Miércoles 29/1 de 2020   19.00
Teatre Rialto
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

La Institució Alfons el Magnànim (Diputació de València), en coedició amb La Fil- moteca – Institut Valencià de Cultura (Generalitat Valenciana), publiquen Per a tots els públics. L’exhibició cinematogràfica a València (1957-1975), de l’investigador Àlex Gu- tiérrez Taengua.
Entre 2010 i 2017 es van tancar més de 400 sales de cinema a l’Estat espanyol. Aquesta tendència a la baixa troba els seus orígens, almenys al cas que ens ocupa, a mitjan dècada dels 70. Per a tots els públics planteja, més enllà de l’aportació de dades al voltant del funcionament de la maquinària cinematogràfica, com els cinemes es revelen un camp d’estudi capaç d’oferir informa- ció important sobre el canvi socioeconòmic dels últims anys de la dictadura, la història de València i la dels seus habitants.
Fet i fet, els anys anteriors als 70 havien representat el camí contrari: el zenit en una llarga etapa d’esplendor per a les grans pantalles. I la ciutat de València n’és un esplèndid exemple. Per a tots els públics presenta la relació entre una ciutat víctima del desenvolupisme i el fenomen del ci- nema; un estudi rigorós sobre el funcionament del conjunt de cinemes d’aquesta ciutat entre el 1957 i el 1975.
La riuada tingué com a conseqüència el Plan Sur, un replantejament urbà que englobà la reforma de grans espais de la ciutat i la projecció de nous barris residencials. En aquest context, les sales de cinema establiren una estreta relació amb el mapa de la ciutat i estructuraren el consum de pel·lícules, d’acord amb la jerarquia centre-perifèria i la categoria de cada sala.
L’autor també s’acosta al fenomen dels cine-clubs, espais ben diferents dels cinemes co- mercials en el fons i en la forma, els quals plantejaven una dimensió de l’exhibició cinematogràfica llargament oblidada per la historiografia: la de l’associacionisme cinèfil, que serví en molts casos per a projectar cintes prohibides pel règim en el circuit comercial. Tot i això, la llarga nòmina de cine-clubs demostra l’atenció que rebé el setè art des de distints col·lectius de la ciutat.
Àlex Gutiérrez Taengua és llicenciat en Història i màster en Història Contemporània per la Uni- versitat de València. Actualment és professor de secundària i redacta una tesi doctoral centrada en el cinema durant les darreries del franquisme. Ha col·laborat en la Cartelera Turia i ha treballat en l’àmbit del teatre i la gestió cultural.

Teatre Rialto Ciutat Vella

Plaça de l'Ajuntament , 17
46002 Valencia