Confèrencia-Debat
Jueves 19/7 de 2018
Universitat d'Estiu Gandia
Gandia (Zona + Alla…)

Dijous 19 de juliol
MATÍ
De 10.00 a 12.30 hores Presentació del projecte: “Les ganxeteres lluitadores”: un procés d’apoderament des de l’esfera individual cap a la comunitat” Donatella Donato. Doctoranda en Educació. Universitat de València. Mª José Waliño Guerrero. Professora Investigadora. Dept. Didàctica i Organització Escolar. Universitat de València. M. Isabel Pardo Baldoví. Professora Investigadora. Dept. Didàctica i Organització Escolar. Universitat de València.

De 12.30 a 14.30 hores “Investigació-acció i participació per al canvi social” Donatella Donato. Doctoranda en Educació. Universitat de València. Mª José Waliño Guerrero. Professora Investigadora. Dept. Didàctica i Organització Escolar. Universitat de València. M. Isabel Pardo Baldoví. Professora Investigadora. Dept. Didàctica i Organització Escolar. Universitat de València.

VESPRADA
De 16.00 a 18.00 hores “Disseny del pla d’acció d’un projecte d’innovació sociocultural: hipòtesis, aplicació, resultats i avaluació” Donatella Donato. Doctoranda en Educació. Universitat de València. Mª José Waliño Guerrero. Professora Investigadora. Dept. Didàctica i Organització Escolar. Universitat de València. M. Isabel Pardo Baldoví. Professora Investigadora. Dept. Didàctica i Organització Escolar. Universitat de València.
Seminari-Debat: Feminisme i Política (3 hores)
Inscripció obligatòria.
Curs gratuït: http://www.fundaciouv.es/cursos/ver_curso.asp?id=8799

Universitat d'Estiu Gandia Zona + Alla…

Tossal,8
46701 Gandia