imatges_del_poder
Exposicions
Del jue 29/6 de 2017 al dom 21/1 de 2018
MuVIM
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

‘Les imatges del poder’ forma part del programa expositiu «Poder i Propaganda» construït pel museu per a reflexionar al voltant de la transformació de les formes del poder, la seua representació simbòlica i l’imaginari propagandístic/adoctrinador del qual fan ús amb el llenguatge artístic al seu servei. La mostra incideix especialment en els canvis que han patit els imatges dels governants al llarg dels últims segles. Des de reis africans contemporanis, fins a representants de la política actual, passant per monarques espanyols i presidents de la Diputació de València.

L’exposició romandrà al MuVIM fins al 5 de novembre de 2017.

______

‘Las imágenes del poder’ forma parte del programa expositivo «Poder y Propaganda» construido por el museo para reflexionar alrededor de la transformación de las formas del poder, su representación simbólica y el imaginario propagandístico/adoctrinador del que hacen uso con el lenguaje artístico a su servicio. La muestra incide especialmente en los cambios que han sufrido las imágenes de los gobernantes a lo largo de los últimos siglos. Desde reyes africanos contemporáneos, hasta representantes de la política actual, pasando por monarcas españoles y presidentes de la Diputación de Valencia.

La exposición permanecerá en el MuVIM hasta el 5 de noviembre de 2017.

MuVIM Ciutat Vella

Quevedo, 10
46001 Valencia