Confèrencia-Debat
Martes 14/12 de 2021   18.00
La Nau
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

A càrrec d’Ángela Cenarro, Catedràtica d’Història Contemporània, Universidad de Zaragoza.
Presenta: Mélanie Ibáñez, Investigadora del Departament d’Història Moderna i Contemporània, Universitat de València

La Nau Ciutat Vella

Universitat, 2
46002 Valencia