LES ARTS VOLANT
Escénicas
Martes 21/7 de 2020   21.00
Gandía
Gandía (Zona + Alla…)
Entrada libre

Les Arts Volant es un gran camió preparat per a transformar-se en escenari a la seua arribada a la plaça de qualsevol localitat i, posteriorment, s’ofereix una òpera en directe interpretada per Cantants del Centre de Perfeccionament acompanyats al piano.

Gandía Zona + Alla…

Gandía
46701 Gandía