Escénicas
Domingo 10/1 de 2016   20.00
Espacio Inestable
Valencia (Extramurs)
Entrada libre

L’augment

o Com, siguin les que siguin les condicions sanitàries, psicològiques, climàtiques, econòmiques o d’una altra índole, posar de part vostra el màxim d’oportunitats quan demanau al vostre Cap de Servei un reajustament del vostre salari.

L’Augment descriu les diferents etapes que un empleat subaltern ha de recórrer per aconseguir demanar al seu cap de servei, un augment de sou. El text és un joc de repetició de totes les hipòtesis possibles. S’utilitzen de forma laberíntica i seguint fórmules matemàtiques un joc d’alternatives exhaustiu que recorda als mots encreuats. És una peça que en origen era un organigrama o full de ruta, que es va anar transformant primer en una peça radiofònica i després mitjançant insòlites connexions en un espectacle teatral on l’espectador és el mateix demandant de l’augment de salari.

 

Espacio Inestable Extramurs

Aparisi i Guijarro, 7
46003 Valencia