Exposicions
Del jue 20/7 de 2017 al dom 7/1 de 2018
Museu d'Història
Mislata (Zona + Alla…)
Entrada libre

Els bans són l’expressió d’una tradició de comunicació entre el municipi i el veïnat que es remunta a l’origen de la pròpia institució. Des de l’Edat Mitjana, el govern municipal s’ha dirigit als seus conveïns mitjançant edictes i crides pregonats públicament. En ells s’adonava dels assumptes més diversos: disposicions, ordenances, arbitris, avisos sanitaris, recomanacions davant emergències, celebracions, festes, etc. Des de 1800, estos edictes van passar a imprimir-se en paper per a ser exposats en llocs públics, sense deixar de fer pregó a viva veu. Al llarg del temps, els pregons o bàndols han sigut el testimoni dels avatars històrics i de la vida quotidiana de la ciutat. En l’actualitat la seua labor informativa és simbòlica, atès que el consistori té altres formes de comunicació: ràdio, premsa o pàgina web. No obstant açò, seguix existint l’exposició física dels bans en diferents dependències municipals. L’exposició “La veu de la ciutat” reunix una selecció de 50 bans en paper emesos des de 1800 fins a l’actualitat, que resumixen la història de la ciutat en els últims dos segles. Es tracta d’un projecte en comú entre el Museu d’Història de València i l’Hemeroteca Municipal, que custodia la col·lecció completa, composta per més de 4.000 bans. La mostra es completa amb obres d’art, fotografies, i objectes que guarden relació amb l’enunciat dels bans per a facilitar la seua comprensió.

Museu d'Història Zona + Alla…

València, 42
46920 Mislata