LA VACA QUE RIU
Escénicas
Jueves 1/11 de 2018   20.00
Espacio Inestable
Valencia (Ciutat Vella)
8/11€

Nacions Unides defineix la tortura com qualsevol acte en el qual un funcionari públic infligeix intencionadament a una persona dolors, físics o psíquics, per tal d’obtenir una informació, castigar-la, intimidar-la o coaccionar-la. La vaca que riu s’endinsa en la capacitat torturadora de l’ésser humà, concentrada i potenciada en posicions de poder o de control, alhora que la contraposa a la capacitat de cura; capacitat destructiva front capacitat creativa. Proposem universos contraris: la tortura, el maltractament i la mort front a la delicadesa, la fragilitat i l’amor.

Espacio Inestable Ciutat Vella

Aparisi i Guijarro, 7
46003 Valencia