ST_PH_59_TheTrip_350dpi_200mm-846x683
Exposicions
Del vie 22/2 de 2019 al dom 2/2 de 2020
Bombas Gens
Valencia (Altres)
Entrada libre

Entre els anys 1957 i 1972 hi hagué al Japó una transformació radical en el llenguatge fotogràfic per mitjà d’un grup de fotògrafs que va començar a dur a terme el seu treball durant la postguerra. Una renovació que va ocórrer en paral·lel amb els grans canvis econòmics, culturals i psicosocials del període, uns anys marcats per un enfrontament social, principalment contra l’herència americana de l’ocupació. Aquesta exposició mostra una selecció d’obres de la Col·lecció Per Amor a l’Art, constituint-se com la col·lecció en mans privades més important de fotografia japonesa d’aquesta època fora del Japó.

La mirada de les coses. Fotografia japonesa entorn de Provoke és una selecció d’imatges que posa l’accent en els artistes que participaren en la formació VIVO (1959-1961), com Ikkō Narahara, Shōmei Tōmatsu, Eikoh Hosoe, Akira Satō o Kikuji Kawada, i dels fotògrafs que portaran a terme la revista Provoke (Provocative Materials for Thought) en 1968, com Yutaka Takanashi, Takuma Nakahira o Daidō Moriyama. El mode experimental en què mostraren les imatges com a producte d’una era marcada per importants esdeveniments polítics es convertí en un fenomen i en una tendència que molts altres artistes -dins i fora del Japó- continuarien i que fins i tot s’aprecia en l’actualitat. Així, es mostren, junt als ja esmentats, obres d’artistes com Toyoko Tokiwa, Nobuyoshi Araki, Ishiuchi Miyako, Kōji Enokura o Tamiko Nishimura entre d’altres.

Bombas Gens Altres

Av. Burjassot, 54
46009 Valencia