Presentació de llibre/disc
Jueves 27/6 de 2019   19.00

(Ciutat Vella)
Entrada libre

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació presentarà el dijous, 27 de juny, el llibre Karl Polanyi. Una vida a l’esquerra, de Gareth Dale. L’acte tindrà lloc al Col·legi Major Rector Peset (Pl. Forn de Sant Nicolau, 4 València), a les 19.00 h., i comptarà amb l’assistència de l’autor, a qui presentarà l’economista i assagista Gustau Muñoz. El llibre es podrà adquirir en la conferència i també es troba a la venda en llibreries i en el web del Magnànim: http://www.alfonselmagnanim.net/
Un pensador a reivindicar
La biografia de Karl Polanyi aporta una visió completa i documentada de la trajectòria intel·lectual –i també política i personal– d’un dels científics socials més destacats del segle XX. En efecte, Karl Polanyi (1886-1964), hongarès d’origen, educat en el marc de l’Imperi austro-hongarès, i mort a l’exili acadèmic, a Canadà, després de passar per Anglaterra i els Estats Units fugint del feixisme que s’havia instal·lat a Europa en l’època d’entreguerres, és l’autor d’un llibre capital: La gran transformació. Els orígens polítics i econòmics del nostre temps (1957).
Aquest llibre –La gran transformació–, traduït a les principals llengües, ha exercit una influència extraordinària. És una síntesi històrica del desenvolupament de l’economia de mercat i una crítica de la idea dels mercats autoregulats i separats de la societat. És alhora una explicació del sorgiment del feixisme en el marc de la crisi de 1929 i la Gran Depressió dels anys trenta. Per tant és una crítica molt seriosa de l’ultraliberalisme. Polanyi fou un investigador i un crític dels desajustos del capitalisme salvatge, del mercat desacoplat del seu context social, que segons el seu diagnòstic genera tensions insalvables i un enorme malestar social.
Al mateix temps, l’obra de Polanyi s’endinsa en aspectes històrics i antropològics de la formació de les societats modernes, que posa en perspectiva. L’economia de mercat sense traves no ha estat l’única forma social al llarg de la història. L’intercanvi, el comerç a curta i llarga distància, la donació, la reciprocitat, la redistribució a càrrec d’instàncies estatals, tenen una llarga història abans del capitalisme, que només la perspectiva antropològica pot elucidar.

Polanyi indaga en el cor dels conflictes del segle XX i centra l’atenció en la inestabilitat del capitalisme entés com a economia de lliure mercat sense traves ni control públic, que considerava una recepta per al daltabaix social. Per això la seua obra ha assolit un interès i un reconeixement creixents en el marc de la Gran Recessió iniciada el 2008, que sembla apuntar als límits d’un sistema que ha traspassat molts llindars ecològics, econòmics, socials. De sostenibilitat, en definitiva.
La biografia aporta una informació vital sobre el context històric i personal de Karl Polanyi i sobre la seua obra. Alhora, reconstrueix –a manera de fresc històric– les tensions socials i polítiques que marcaren el segle XX, el segle de les dues guerres mundials, de la desaparició d’imperis, de la Gran Depressió dels anys 30, de l’Holocaust, de la descolonització, de l’economia mixta, de la reconstrucció de postguerra i de l’expansió de l’estat del benestar. Fins que de nou les forces cegues d’uns mercats sense ancoratge social –els mercats financers– han desestabilitzat un món que s’havia considerat segur i immune als grans daltabaixos sociopolítics. En aquesta perspectiva, l’obra de Karl Polanyi cobra nova vigència i la biografia que publiquem permet un acostament competent i valuós. Una lectura de gran actualitat i interès.
Gareth Dale dóna classes en la Universitat de Brunel (Londres). Les seues publicacions inclouen uns quants llibres sobre Karl Polanyi i altres sobre creixement sostenible, migracions laborals i revolucions així com estudis sobre la República Democrática Alemanya i l’Europa de l’Est. Els seus articles han aparegut en The Ecologist, Viewpoint i Jacobin.

Ciutat Vella