Exposicions
Del jue 15/9 al sab 1/10 de 2016
Las Naves
Valencia (Poblats Marítims)
Entrada libre
En els últims anys, i a partir de l’aprovació de la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la Igualtat efectiva de dones i homes, s’estan produint importants avanços en l’àmbit social i legislatiu que han propiciat canvis favorables per a aconseguir que la igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes siga real i efectiva. L’actual presència de les dones en la vida pública i els seus nous rols, tenen grans repercussions en el llenguatge que ens fan replantejar-nos els nostres hàbits lingüístics perquè responguen a aquesta nova realitat.

El sexisme lingüístic és l’ús discriminatori del llenguatge que es fa per raó de sexe. Tal com considera la lingüista Eulalia Lledó “el llenguatge no és sexista en si mateix, sí ho és la seua utilització. Si s’utilitza correctament també pot contribuir a la igualtat i a la visibilización de la dona”. Una de les qüestions més polèmiques relacionades amb el sexisme lingüístic prové de la confusió que s’estableix entre sexe i gènere gramatical. Mentre que el sexe és un tret biològic que posseeixen alguns éssers vius, el gènere gramatical és un tret inherent a determinats tipus de paraules, que serveix per a classificar els substantius en masculins i femenins i, en el cas dels adjectius i determinants, per a establir la seua concordança.

Una manera d’advertir sobre aquest sexisme ha sigut confrontar-ho en el propi títol de l’exposició Kapital 02 / no-sexism, on participen un total de 14 estudiants del Màster de Belles arts, entre els quals es troben 9 dones. Si acudim a les estadístiques sobre el nombre de dones que estudien en les Universitats espanyoles, trobem que aquestes superen en un 54,1% total al d’homes egressats en els ensenyaments de Màster i en un 54,3% en els ensenyaments de Grau (Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, 2013-14).

En partir d’aquesta premissa, l’exposició pretén cridar l’atenció sobre la invisibilitat de les dones en les universitats espanyoles (especialment entre l’alumnat), i sobre la necessitat d’aportar constantment una perspectiva de gènere en cada acció que es realitza a l’interior i exterior de la mateixa, a favor del canvi i de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

L’exposició presenta una selecció dels projectes que s’han dut a terme en els quatre últims mesos en assignatures del Màster en Producció artística, per la qual cosa els formats en aquesta mostra van des de l’escultura, la fotografia, el cartell, l’adhesiu, el video, la instal·lació o la performance. Es pretén “fer visible” diverses problemàtiques que ens afecten a tod@s, on s’ha treballat lliurement des de la poètica i ètica personal de cada estudiant.

L’exposició ha sigut comisariada per Mau Monleón des de l’assignatura Art i Activisme. Projectes en l’Esfera Pública, iniciada l’any 2008 en el, les pàgines web del qual es poden visitar en: https://arteyactivismo.wordpress.com/ i http://arteyactivismopolitico.blogspot.com.es/

Es presenten els projectes d’art públic d’un total de 9 artistes: Gara Basilio, Almudena Brox, Adrian Castañeda, Álvaro Gimenez Gonzalez, Valentina Henríquez Ortiz, Silvia Lillo Del Pou, María Isabel Martínez Sagristà, Karent Núñez Justiniano, Antonio Portillo Carbonell, Rosa Samperio Ventayol, Sergio Sempere Vicent, Inma Uberos Carrasco, Rubén Marín Ramos, Jaime Royo Ceballos

Las Naves Poblats Marítims

Calle Joan Verdeguer, 16-24
46024 Valencia