Escénicas
Sábado 27/1 de 2018
Sot de Chera
Sot de Chera (Zona + Alla…)

Festival Kaotik Circus 2018, un esdeveniment plural, tant en les seues tendències artístiques, com en el públic, els participants, els continguts i els espais.
 El festival es plantejà com un festival-trobada, i va coincidir, como cada any, amb la festivitat de les Fogueres de San Sebastian en Sot de Xera.
Contingut:
 2 Gales de Circ en escenari, renegade, actuacions de carrer aprofitant l’entramat d’aquest poble de muntanya, off, tallers de circ per a professionals i amateurs, escenari multiartístic amb programació paral·lela, nit de foc, circ familiar, olimpíades de circ, concerts, xarangues i música al carrer, activitats lúdico-educatives, així com la reserva d’alguns espais i horaris per al treball lliure i les reunions espontànies entre diferents professionals van configurar un festival que va servir d’espai d’exhibició davant el públic, d’espai de formació, de trobada entre professionals i de presa de contacte amb programadors.

Sot de Chera Zona + Alla…

Plaza Beltran Segura
Sot de Chera