Confèrencia-Debat
Viernes 30/11 de 2018
Centre del Carme
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

En l’actualitat europea, complexa davant l’enriquidora diversitat cultural, social i política que la defineix, es manifesta la constatació d’una cruïlla la determinació de la qual apel·la a la defensa dels valors il·lustrats o a la progressiva dissolució d’aquests. Reflexionar sobre aquesta situació, compromet a revisar conceptes clau en la construcció europea, una indagació crítica on l’art i les idees estètiques poden situar-se com propiciadores de l’impuls crític. En aqueix camí d’obertures, on situar la creativitat de Polònia després de 100 anys de la seua independència com a Estat? Quina és la proximitat de les seues problemàtiques polítiques a Espanya? Com aproximar-se a les nocions de llibertat i identitat en les quals es juguen els canvis democràtics europeus?

Centre del Carme Ciutat Vella

Calle Museu, 2
46003 Valencia