IMG_6832 copia
Escénicas
Sábado 18/11 de 2017   19.00
CP Jacinto Castañeda
Jativa (Altres)
Entrada libre

“Joc de xiquetes” és, precisament, un joc on es mostren les pors i les expectatives dels pares a l’hora de deixar als seus fills a l’escola. També la por que tenen aquests xiquets -transmesa a vegades pels pares- de no sentir l’aprovació tant dels seus companys com dels pares com dels professors. I també, la por que senten aquests últims a causa de la sobreprotecció, cada vegada més desmesurada, cap als xiquets. En definitiva, una situació en la qual la falta de comunicació entre pares, fills i professors pot esdevenir en accions dolentes o pot quedar només en un joc que s’ha malentés.

Obres pròpies, llibertat creativa per als actors i potenciar la relació amb l’espectador, com en “Joc de xiquetes”, són els tres eixos que guien la carrera de Bullanga Compañía Teatral. Aconsegueixen que el públic forme part de la ficció, més enllà del paper de mers participants. Apostant per espais escènics veraços i no convencionals.

CP Jacinto Castañeda Altres

Camino de la Bola, 27
46800 Jativa