med_JOANOT
Escénicas
Jueves 1/10 de 2020   21.00
La Máquina
Valencia (Ciutat Vella)
11€

¿Què passa la nit més important de l’autor del Tirant Lo Blanc?
Un excel.lent espectacle sobre l’immortal autor valencià Joanot Martorell. Un relat amb molt d’humor en el que podrem endinsar-nos en la nit més important de Joanot Martorell. L’espectacle més íntinm i personal de la companyia il.licitana Esclafit Teatre. Hivern de l’any 1464: El cavaller valencià Joanot Martorell ja té ventilat el seu llibre després de 4 anys de treball. Un cavaller viu lliutant i mor en la batalla, encara que les últimes, les pitjors, sempre són amb un mateix. Tot ocorre la nit abans d’entregar el manuscrit a Mossén de Galba. Vine a descobrir aquest geni de la literartura universal.

La Máquina Ciutat Vella

Pare Jofré, 7
46007 Valencia