Confèrencia-Debat
Lunes 19/12 de 2016   19.00

(Ciutat Vella)
Entrada libre

Ciutat Vella