Confèrencia-Debat
Viernes 8/11 de 2019
La Nau
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

El digital està transformant la societat i, amb això, a nosaltres mateix. Aquest desenvolupament tecnològic té la capacitat no només de permetre “fer coses”, sinó de “aprendre a pensar amb aquesta forma de fer”

La Nau Ciutat Vella

Universitat, 2
46002 Valencia