Música
Sábado 9/9 de 2017   19.00

(Ciutat Vella)
Entrada libre

Ciutat Vella