Confèrencia-Debat
Jueves 29/4 de 2021   18.00
La Nau
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València ofereix aquest dijous, 29 d’abril, a les 18 hores, un ‘Seminari debat sobre noves tendències en mobilitat cultural’, que tindrà lloc presencialment a l’Aula Magna de La Nau i virtualment a través de la plataforma Blackboard. Obrirà el seminari una conferència de l’investigador Herman Bashiron Mendolicchio sobre l’impacte i les dinàmiques internacionals de la mobilitat cultural; tot seguit, es farà la presentació del llibre Art, Culture and Economy to Democratize Society, que recull algunes de les experiències del projecte europeu Horizon 2020 ‘Trans-making’. Tant per assistir presencialment com per fer-ho de manera virtual, cal inscriure-s’hi amb antelació, de manera gratuïta, mitjançant: Assistència presencial: www.uv.es/webinarslanau; connexió a través de Blackboard: https://ir.uv.es/puwb8ek.

En aquest seminari, organitzat per l’Observatori Cultural de la Universitat de València, Herman Bashiron Mendolicchio impartirà una conferència sobre les noves tendències en l’àmbit de la mobilitat de creadors, professionals i investigadors de la cultura, un dels assumptes més significatius dins del context de la producció i de la cooperació cultural internacional en els darrers anys. Herman Bashiron Mendolicchio és docent i coordinador del postgrau en Cooperació Cultural Internacional a la Universitat de Barcelona, i project manager del projecte europeu CHARTER (Erasmus+). És doctor en Història, Teoria i Crítica de les Arts per la Universitat de Barcelona i actualment exerceix la docència a diferents universitats i programes acadèmics internacionals. Les seues línies d’investigació inclouen els processos interculturals i col·laboratius, les temàtiques de l’ecologia, de l’espai públic i de la mobilitat en l’art contemporani i en les polítiques culturals.

Després de la seua intervenció, tindrà lloc la presentació del llibre Art, Culture and Economy to Democratize Society, que recull diverses experiències del projecte europeu Horizon 2020 ‘Trans-making’. Aquest persegueix el foment dels vincles entre l’art i la cultura, l’economia, la democràcia i la innovació a nivell de la UE i fora d’ella, a través de la mobilitat i l’intercanvi de coneixements, competències, habilitats i experiències entre socis acadèmics i no acadèmics. En la presentació del llibre participaren diversos membres del projecte, entre els quals Ester Alba, vicerectora de Cultura i Esport; Fabienne Trotte, directora de Projectes d’Investigació i Innovació de Relais Culture Europe; Raúl Abeledo, director acadèmic de l’Observatori Cultural, i el catedràtic i director de l’Institut de Creativitat i Innovacions Educatives de la Universitat de València, Ricard Huerta.

La Nau Ciutat Vella

Universitat, 2
46002 Valencia