Confèrencia-Debat
Miércoles 5/6 de 2019   16.00

(Ciutat Vella)
Entrada libre

Taula de presentació de les jornades.Pares protegiu-me bé: La desinformació en l’era de la informació
Taula rodona 1. Facilitant l’Enteniment. Dinamitza, Javier Díez Domingo, Cap de l’Àrea d’Investigació en Vacunes de FISABIO. Participen, Anna Juan, responsable de comunicació en IIS LA FE; Dr. José A. Lluch, Cap del Servei de Promoció de la Salud i Prevenció en les Etapes de la Vida; Cristina Ferrer Albero. Infermera, PhD Infermeria Integral.
Taula rodona 2. Parlant de vacunes. Dinamitza, Mónica Vázquez Moreno, project Manager de l’Àrea d’Investigació en Vacunes de FISABIO. Participen, Miguel Ángel Alfaro, Treballador Social. Projecte riscos en internet: adicció i ciber assetjament. Entrevista de Concha Tejerina, Periodista Agencia EFE a Roi Piñeiro, Cap del Servei de Pediatria de l’Hospital General de Villalba i Sacra Alonso Pérez, Mestra d’Educació Infantil i Primària en CEIP Vicente Blasco Ibáñez, Moncada.

Ciutat Vella